MASTER EN SEXOLOGIA on line
TuWeb
MASTER EN SEXOLOGIA on line
 
MASTER EN SEXOLOGIA on line


- Reconocimientos Institucionales / Reconeixements Institucionals -
ESPAÑOL/CASTELLANO
Instituto Superior de Estudios Sexológicos I.S.E.S.
CATALÀ
Institut Superior d'Estudis Sexològics I.S.E.S.
imagen
conesa@gmail.com
TEL: 93 570 71 54

Coordinador: Xavier Conesa Lapena
Psicólogo - Sexólogo Col. nº 4.977
_______________________________________________
master en sexologia, master en sexologia on line, master en sexualidad, master en sexualidad online, master en sexualidad online,curso de sexologia, cursos de sexologia, formación de sexologia, formaciones en sexologia,posgrado en sexologia, posgrados en sexologia,

OBJETIVOS

1. Adquirir actitudes, habilidades y conocimientos teóricos y prácticos básicos necesarios para el abordaje de los diferentes aspectos de la sexualidad humana.
2. Capacitar para la elaboración de proyectos de intervención sexológica.
3. Adquirir actitudes, habilidades y conocimientos pedagógicos para la intervención en educación sexual.
4. Adquirir actitudes, habilidades, conocimientos y recursos básicos necesarios para el asesoramiento y/o el abordaje clínico de problemas sexológicos
5. Capacitar para la elaboración de proyectos de investigación sexológica.
6. Desarrollar las actitudes, habilidades y conocimientos, para llevar a cabo la valoración adecuada de distintas situaciones jurídicas relacionadas con la sexualidad.

Requisitos de acceso
Podrán presentar solicitud de preinscripción quienes se encuentren en posesión del título de Diplomado en Enfermería. Licenciado en Medicina, y Licenciado en psicología y/o los títulos de grado de estas titulaciones cuando estén vigentes.

Se oferta 30 plazas en la Universidad de Almería para alumnos de nuevo ingreso. La adjudicación de las plazas se realizará de acuerdo con la puntuación obtenida por el aspirante en la valoración de su currículum, realizada por la Comisión de Posgrado de la E.U. de Ciencias de la Salud.OBJETIVOS

1. Adquirir actitudes, habilidades y conocimientos teóricos y prácticos básicos necesarios para el abordaje de los diferentes aspectos de la sexualidad humana.
2. Capacitar para la elaboración de proyectos de intervención sexológica.
3. Adquirir actitudes, habilidades y conocimientos pedagógicos para la intervención en educación sexual.
4. Adquirir actitudes, habilidades, conocimientos y recursos básicos necesarios para el asesoramiento y/o el abordaje clínico de problemas sexológicos
5. Capacitar para la elaboración de proyectos de investigación sexológica.
6. Desarrollar las actitudes, habilidades y conocimientos, para llevar a cabo la valoración adecuada de distintas situaciones jurídicas relacionadas con la sexualidad.

Requisitos de acceso
Podrán presentar solicitud de preinscripción quienes se encuentren en posesión del título de Diplomado en Enfermería. Licenciado en Medicina, y Licenciado en psicología y/o los títulos de grado de estas titulaciones cuando estén vigentes.

Se oferta 30 plazas en la Universidad de Almería para alumnos de nuevo ingreso. La adjudicación de las plazas se realizará de acuerdo con la puntuación obtenida por el aspirante en la valoración de su currículum, realizada por la Comisión de Posgrado de la E.U. de Ciencias de la Salud.
imagen


Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES
Secció 1 ª del Registre de Barcelona. N º d'Inscripció: 37.932 ©
Coordina Xavier Conesa. Psicòleg - sexòleg Col n º 4.977 BARCELONA

MASTER EN SEXOLOGIA on line

Per a l'exercici de la Sexologia


Per a estudiants de Psicologia, Medicina i estudis afins, Llicenciats o Diplomats


INSTITUT SUPERIOR D'ESTUDIS Sexològica ISES

Secció 1 ª del Registre de Barcelona. N º d'Inscripció: 37.932


Màster Reconegut per

Generalitat de Catalunya

(Registre 9002S/4545/2009)

Ministeri d'Sanitadad com Formació Continuada

(Exp. 99-068-08/0002-A)

-Màxims Reconeixement Institucionals -Informació i Preinscripció:

ises@xavierconesa.com

Tel 93 570 71 54 / 653 811 887

http://www.sexologia.ppcc.cat/

Lloc: c / Santa Anna, 28 Barcelona

Preu: 900 €

Forma de pagament:

Ingrés Bancari

Cte. Ct.: Banc de Sabadell: 0081 0096 81 0001109411

També: Western Union (demanar info: ises@xavierconesa.com)

INICI: Al no ser presencial, matriculacions permanent s.

METODOLOGIA: Enviament de Material didactic sense cost suplmentario. Control de l'aprenentatge i asmilación de continguts a través de qüestionaris enviats per mail al finalitzar cada tema. Presentació d'un treball final de temàtica i extensió acordada amb el ISES.

DURADA: Indeterminada (en ser on line). A títol Morientes, entre 3 mesos i 1 any aprox.

TITULACIÓ: Tal com es espacífico anteriorment: "Màster en Sexologia de l'Institut Superior d'Estudis sexològics (ISES), amb el Reconeixement del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A més, la Institució ISES compta amb els reconeixements ic ol · laboracions de:

- Ministeri de Sanitat i Consum Activitat Acreditada per la Comissió de Formació Continuada - Generalitat de Catalunya. Departament de Salut Reconeixement d 'Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut - Colegi Oficial de PsicòlegsActividad Reconeguda d'Interès tcnica - Professional pel COPCV - Universitat de Barcelona Conveni de col.laboració mitjançant el Pràcticum - Universitat de Girona Crèdits de Lliure Elecció-Universitat Ramon LLull Conveni de col.laboració mitjançant el Pràcticum - Universitat Oberta de Catalunya Conveni de col.laboració mitjançant el Pràcticum

CONTINGUTS:

-Conceptes bàsics. Estudi de la sexualitat humana - Anatomia i fisiologia sexual masculina i femenina-neuroendocrinologia sexual. Bases biològiques-Resposta sexual masculina i femenina-Expressió de la sexualitat en les diferents etapes de la vida-Rols de gènere i d'identitat sexual. Androgínia i transsexualitat-Parafílies sexuals-Sexualitat i salut reproductiva: Malalties de transmissió sexual. --Aspectes de la salut i la seva relació amb la sexualitat-La sexualitat en altres cultures-Disfuncions sexuals masculines i femenines. Etiologia Multifactorial. -Introducció a la teràpia de parella - Desenvolupament d'un programa d'educació sexual-Principals enfocaments en teràpia sexual i metodologies:-Teràpia integradora-Teràpia breu estratègica-Teràpia psicodinàmica-Teràpia psicosexual-Diagnòstic i tractament dels següents trastorns:. Anorgàsmia. Desig sexual hipoactivo.Disfunción eréctil.Trastornos de l'ejaculació: precoç, retardada, aneyaculación.Vaginismo i dispareunia.Trastornos femenins de la excitación.Disfunciones sexuals de la pareja.Tratamiento de les parfilias sexuals perniciosas.Terapia de Pareja.Diferentes pautes i patrons de relació sexual.Investigación a sexualidad.Terapias sexuals en situacions especials: discapacitats, malalties cròniques i farmacològiques.

+ Info: ises@xavierconesa.com

Tel 93 570 71 54 / 653 811 887

Web: http://www.sexologia.ppcc.cat/


c / Santa Anna, 28 Barcelona

Preu: 900 €.Pre-inscripció
ESCRIURE A:
conesa_psicologo@yahoo.es
Info: 686 669 609 - 93 570 71 54-653 811 887
AMB LES SEGÜENTS DADES:
Nom i Cognoms ...

Edat ....
Adreça postal ...
Telèfon ...
E-mail ...
Estudis i / o professió ...
Situació actual, estudiant o professional de ...
La informació d'aquest Màster en Sexologia l'ha conegut a través de ....


_____________________________________


- Cursos
- Postgraus:
Formació en Sexologia. Reconeguts. Institucionals
- Seminaris (Reconeixements Institucionals):
"Problemes Sexuals tr lligats amb HIPNOSI"

"Noves eines per al Psicòleg / Sexòleg a Consulta"

"Seminari Monogràfic sobre Sexualitat i Discapacitat"

"Seminari per aprendre a ensenyar Sexologia"

- Màsters:

"Màster en Sexologia" Màxims Reconeixements Institucionals:
Generalitat de Catalunya
Ministeri de Sanitat i Consum


- Congressos

- Jornades :
Jornades Sexològiques 2.009
Monografia Sexualitat i discapacitats a
- Publicacions i investigacions

__________________________________


l'Institut

L'Institut Superior d'Estudis Sexològics és una associació de professionals de la Sexologia els objectius principals de la qual són:

-Fomentar la investigació i l'estudi en Sexologia

-Promoure la formació dels seus membres i possibilitar acreditació de membres adherents.
-Organtiza activitats de divulgació científica
-Col.laborar amb entitats afins i associacions homologades d'àmbit nacional i internacional
-Vetllar per la bona praxi de la Sexologia ajustant-se el seu us als criteris deontològics dels col.legis professionals pertinents.

A Barcelona els estudis s'imparteixen:
c / Santa Anna, n º 28, Esc Esq 2 º pis
(junt a El Corte Anglès del Portal de l'Àngel)

Més informació:
conesa_psicologo@yahoo.es
Tel 93 570 09 24-653 811 887-93 570 71 54

RESERVA DE PLAÇA:

(Concretar per a quin event es matricula; Si es tracta de Màster, Postgrau. Congrés, Seminari o Curs i les dates):

ESCRIURE A:
conesa_psicologo@yahoo.es
Info: 686 669 609 - 93 570 71 54-653 811 887
AMB LES SEGÜENTS DADES:
Nom i Cognoms ...
Direcció Postal ...
Telèfon ...
Direcció e-mail ...
Estudis i / o Profes ...
Situació actual, estudiant o professional de ...
La informació d'aquesta Fortmació en Sexologia l'ha conegut a través d'....


Formació per a la pràctica de la Sexologia

A qui va adreçada aquesta formació?
A estudiants en general, de diversos ambits i evidentment per a professionals. Dirigit especialment a diplomats i llicenciats dels àmbits sanitaris, educatius i socials.
L'Institut Supeior d'Estudis Sexològics omple un espai formatiu en Sexualitat, especialment per a estudiants de psicologia, medicina i infermeria, educadors socials, pedagogs, psicopedagogs entre altres, atès que no existeix una Facultat específica de formació per a futurs Sexòlegs.
ISES desitja ser una referència per a estudiants i professionals de la Sexologia
Reconeixements Institucionals i Convenis

- Ministeri de Sanitat i Consum
Activitat Acreditada per la Comissió de Formació Continuada
- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Reconeixement d 'Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut
- Colegi Oficial de Psicòlegs
Activitat Reconeguda d'Interès tcnica - Professional pel COPCV
- Universitat de Barcelona
Conveni de col.laboració mitjançant el Pràcticum
- Universitat de Girona
Crèdits de Lliure Elecció
- Universitat Ramon Llull
Conveni de col.laboració mitjançant el Pràcticum
- Universitat Oberta de Catalunya
Conveni de col.laboració mitjançant el Pràcticum
Direcció i Coordinació

Xavier Conesa Lapena
Col • legiat número 4.977 Psicologo-Sexòleg
Psicòleg Clínic. Universitat de Barcelona 1980
Membre Numerari de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
Membre Numerari de les Seccions de Sexologia i Salut Mental (ACMCB)
Psicoterapeuta Humanista. Universitat Pontifia Comillas. Institut de Ciències Sanitàries i de l'Educació 1.987
Psicodramatista. Ajuntament de Barcelona. Àrea d'educació (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.988
Eutonia. Tècniques de relaxació. Ajuntament de Barcelona. Àrea d'educació 1.989
Terapeuta grupal. Ajuntament de Barcelona (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.990
Sexologia. Teràpia de parella. Institut Català de Psicologia (Col · legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) 1.994
Terapeuta Cognitiu-Conductual. ISEP. (Institut Superior d'Estudis Psicològics) 1.995
Curs de Psicofarmacologia per a Psicòlegs. Col · legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 1.999
Tutor de Pràctiques de Psicologia. Facultat de Psicologia. Universitat Ramon Llull. Des de 1.997
Tutor de Pràctiques de Psicologia. Facultat de Psicologia Universitat de Barcelona. Des de 1.998
Coordinador del Grup de Treaball de Sexualitat del COPC
Direcció Docent i Administració

Carme Serrat Bretcha

Llicenciada en Psicologia Adults i Infantil (Universitat de Barcelona)
Diplomatura de Postgrau en Logopèdia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Certificació per al tractament de la Fundació Catalana del Síndrome de Down.
Diagnòstic i Teràpia Infantil (Institut Mèdic del Desenvolupament Infantil)
Tutora de pràctiques Universitat de Barcelona i Universitat Ramon Llull
Terapeuta Sexual


Àrea Medicina i Sexualitat
Antonio Javier Calvo Castro


Llicenciat en Medicina i Cirujia (Universitat de Cartagena, Colòmbia, 1999).
Especialista en Biomedicina Molecular (Universitat del nord, Colòmbia, 2006).
Assessor en Investigació Universitat de Cartagena (Colòmbia, 2005)
Cursos de Formació en Malalties de Transmissió Sexual, Centre per al Control de Malalties (Atlanta, Estats Units, 2007)
Conferenciant Voluntari de l'Associació Americana del Cor (Florida, EUA, 2007)
Metge Residencia Geriatrica H Principat (Cubelles, Barcelona)
Alexandra RealpDoctora en Medicina
Llicenciada en Medicina i Cirurgia, amb Diplomes d'especialització i Estudis Avançats en Promoció de la Salut i Antropologia de la Medicina,
Doctorat en Antropologia de la Medicina, amb experiència en l'àrea de prevenció del VIH - SIDA i investigació en diferents països


Àrea Psicologia i Sexualitat
Luis Bugarin Antena


Llicenciat en Psicologia per La Universitat de Santiago de Compostela
Màster en "Direcció, gestió i polítiques en Recursos Humans"
Màster en Atenció Primerenca-Clínica
Formador de Formador de Formadors per l'Institut de Tècniques Educatives
Psicologo de nens i adults, Teràpia de Parella i Sexualitat a la clínica privada,
Educador i Psicòleg en Centre de mesures Penitenciàries
Psicòleg Social i desenvolupador de Recursos Humans per CEAR Canàries
Psicòleg per l'Associació d'Ajuda al superdotat
Professor i Psicòleg per a Centre d'Estudis "Aristòtil" Vigo
Psicòleg-Clínic, en la Unitat d'Atenció Primerenca de Santiago de Compostela, 1999-2000.
Docent per Opos Institute, a Barcelona.
Cap de Recursos Humans
Tècnic de RRHH en CAI Laurisilva, per a Centres de Menors
Responsable RRHH, per Adecco de Barcelona
Professor Centre d'Estudis Superiors ICSE, Las Palmas de Gran Canaria,
Professor a "Aula Oberta"


Liliana Pompes Hodara

FACULTAT D'HUMANITATS ARGENTINA
LLICENCIADA EN PSICOLOGIA
ESPECIALISTA EN PSICODIAGNÒSTIC
TERAPEUTA SEXUAL
COORDINADORA I ASSESSORA GRUPS DE GENT GRAN
CLINICA GENERAL
ENTRENADORA EN COACHING
COORDINACIÓ DE GRUPS DE CREIXEMENT PERSONAL
CONSULTORA EXTERNA D'EMPRESES
CONSULTA PRIVADA: CLINICA GENERAL
ASESORA DE CENTRES INFANTILS I ADOLESCENTS
Disertante A ESCOLES I INSTITUTS PROBLEMES FAMILIARS
ENTRENADORA DE PERSONAL A DINÀMICA DE GRUPS
COL.LABORADORA UMBRAL RED-ESPANYA
COL.LABORADORA FUNDACIÓ ESPLAI Catalunia
Carles Querol Urgell

Psicòleg i Sexòleg.
Màster a Miami, EUA
Consulta durant diversos anys a Nova York
Més de 20 anys d'experiència en consulta Psicològica i Sexològica.
Especialització en Teràpies Sexuals
Especialitzat en Teràpies de Bach per problemàtiques psico-sexuals (Reconegudes per l'OMS 1.983)
Conferenciant.
Intervencions en ràdio i mitjans de comunicació
Víctor He rnández Bonilla


Llicenciat en Psicologia (Clínica i de la Salut ), Universitat Autònoma de Barcelona
Postgrau en Psicologia Integradora Humanista
Postgrau en Psicologia Analítica
Màster en Sexologia i Sexualitat Humana
Terapeuta Sexual
Formació contínua en Psicoanàlisi, a través de cursos, seminaris i màster
Auxiliar Tècnic Educatiu (atenent a nens amb necessitats educatives especials)
Psicòleg, realitzant reeducacions psicoterapèutiques a nens i adolescents amb trastorns en l'aprenentatge
Monitor especialitzat de nens i adolescents amb autisme i psicosi
Psicòleg de nens, adolescents, adults i parelles (consulta privada, gabinets multidisciplinars i Escola d'Educació Especial)
Director d'un grup de nens amb autisme, psicosi i trastorns de la personalitat greus
Psicòleg en un Centre Ocupacional, amb adults amb discapacitats psíquiques i físiques
Educador d'adolescents (en un CRAE i en una empresa dedicada a la inserció sociolaboral)
Xerrades, ponències i articles
Natividad Rodriguez Paulet

Psicòloga clínica - Psicoanalista
Teràpia de parella i disfuncions sexuals
PIR - Psicologia clínica - Especialitat trastorn mental sever i TLP
Màster en Rehabilitació funcional cerebral-Hospital de Sant Pau
Supervisora clínica
Psicoterapeuta, supervisora de Altres Camins en Salut Mental
Docent de postgrau de cursos i grups d'estudi
Coordinadora de Servei d'atenció psicològica per a dones - SAPAD
Coordinadora de grups de Maternité
Psicoterapeuta col • laboradora del ACAI - TLPMarisa Pugès AlleguePsicòloga clínica, psicoanalista
Teràpia de parella i disfuncions sexuals
Psicòloga especialista en Psicologia Clínica de la Subdirecció General d'Especialitats en Ciències de la Salut
Col · legiada n º 7.237 del COPC. Membre de la Secció Clínica.
Postgrau de formació com a psicoterapeuta de l'Escola de Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents de Barcelona.
Seminari de formació en teràpia sistèmica de parella (I), (II), (III) del Centre d'atenció psicològica i social Ramón y Cajal.
Docent del programa de formació de psicoterapeutes d'iPsi centre d'formació psicoanalítica i d'altres cursos de formació continuada amb crèdits de lliure elecció de la Universitat de Barcelona.
Presidenta i membre fundador de l'associació "ALTRES CAMINS EN SALUT MENTAL. Equip interdisciplinari per a l'atenció en Salut Mental Comunitària "; psicoterapeuta de SAPAD (Servei d'atenció psicològica a la dona). Membre de l'equip del programa Maternité
Psicoterapeuta de l'equip clínic d 'iPsi, centre d'atenció, docència i investigació en salut mental.
Psicoterapeuta en consulta privada. Adults, adolescents, infants, teràpia de parella, entrevistes familiars.
Diverses activitats de docència sobre temàtiques de salut mental.
Intervencions radiofòniques.
Àrea Sexualitat i SociologiaPatricia Illa PérezLlicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona (Tercer curs a la Università di Firenze, Itàlia)
Seminaris de Sociologia de la Sexualitat
Tesina sobre sociologia de la Sexualitat
Postgrau en Màrqueting (Institut Català de Tecnologia, Barcelona)
Millward Brown, Barcelona (actualment, des de 11/2005)

Account Manager (departament qualitatiu, responsable de la gestió global dels projectes)
SYNOVATE, Barcelona
Senior Analyst (departament qualitatiu, responsable i coordinació equip de tècnics qualitatius freelance)
LINE STAFF CONSULTING, Barcelona
Junior Analyst (departament qualitatiu)
BLOCK D'IDEES, BarcelonaÀrea de Sexualitat i DiscapacitatDominique Salm


Programa Post-Universitari en Sexologia Clínica. Centre Europeu de Salut, Brussel (2006-2007). Llicenciat en Ciències Psicològiques. Universitat de Lovaina-la-Nova, Bèlgica (1997-2003).
Psicòleg-sexòleg. Col.laboracions terapèutiques. Centre Hestia, Barcelona (2006-present).
Psicopedagog. Centre d'educació especial de Waterloo. Waterloo, Bèlgica (2003-2004).
Experiència com a conferenciant (2003-2009).
o "Sexological aspects of Hypospadias. »Associació belga del Hypospadias (http://www.hypospadias.be). Kalmthout, Belgium (2009).
o "Hypospadias and psychological well being. »Associació holandesa del Hypospadias (http://www.hypospadie.nl). Utrecht, Països baixos (2007).
o "L'impact émotionnel et psychosexuel de l'Hypospadias.» Congrés anual d'Urologia Francesa. Paris, França (2006).
o "The communication of Hypospadias.» Hypospadias and Epispadias Association (http://www.heainfo.org). San Jose, EUA (2005).
o "Self Help Groups are important for the Hypospadias community. ». Hypospadias and Epispadias Association. Londres, Regne Unit (2003).
Publicacions i contribucions escrites.
o "Psychologial consequences of Hypospadias». In Hadidi AT i Asmy A. Hypospadias surgery, An Illustrated guide, Heidelberg, Alemanya, Springer Verlag (Nova edició en curs).
o "Emotional Aspects of Hypospadias. »Lloc Internet del Professor AT. Hadidi: Hypospadias Surgery, Art and Science. A la part "Emocional", disponible: http://www.hypospadias-surgery.com
o «Les conséquences physiques et psychologique de l'Hypospadias. »Tesis de final d'estudis. Universitat de Lovaina La Nova, Bèlgica (2003). Disponible a Internet (Traducció anglesa): http://www.hypospadias-emotions.com/chapter01.html

Àrea de Sexualitat, Cos i Fisioteràpia
Ia Manté Insa.

Fisioterapeuta col.legiada núm.: 3857
Postgrau en fisioteràpia obstètrica i reeducació del sòl pèlvic. Universitat Internacional de Catalunya.
Curs de postgrau en reeducació uro-ginecologia proctològic-perineal. Universitat Ramón Llull.
Especialitat en reeducació del sòl pelvià. Intitut Català de la Salut i Hospital Clínic.
Fisioterapeuta uro-coloproctológica-perineal. Hospital de Sant Celoni
Especialista en Teràpia Sexual (Dispareumias, vaginitis, disfuncions erèctils, ejaculació precoç ...).
Quiromassatgista reconeguda i acreditada per la Federació de medicina de l'esport.
Acupuntora reconeguda per la Generalitat de Catalunya i per l'Escola CENAC de Barcelona.
Especialista en diferents tècniques de massatge oriental.
Postgrau en intervenció sociosanitària amb persones grans i dependents. Universitat Ramon Llull
Assessora en higiene postural i manipulació de càrregues i malalts a nivell hospitalari. Hospital de Sant Celoni.
Tallers i xerrades en ajuntaments, atenció primària i hospitalària
Xerrades radiofòniques.
Fisioterapeuta del sòl pèlvic en petició pròpia des de l'any 2002.Àrea de Sexualitat, Dieta i NutricióNuria Mallen Esplugas

Dietista - Nutricionista especialitzada en Sexologia
Ciència i Tecnologia dels Aliments a la UB (Universitat de Barcelona)
Diplomatura de Nutrició humana i Dietètica Universitat de Barcelona.
Formadora cursos de dietètica i nutrició Generalitat de Catalunya
Dietista l'Hospital Oncològic Duran i Reynals (Bellvitge)
Xerrades sobre alimentació hospitalària
Participació en a l'Hospital Oncològic Duran i Reynals (Barcelona), a l'Hospital de Bellvitge (Barcelona), a la planta d'arteriosclerosi, ia l'Hospital Esperit Sant (Santa Coloma de Gramanet)

Àrea de Sexualitat, Literatura i Erotisme

Valerie Tasso
Escriptora, Sexòloga i Conferenciant


.- 2.003 Diario de una ninfómana (Plaza y Janés)
.- 2.004 Paris la nuit (Plaza y Janés)
.- 2006 L'altre costat del sexe (Plaza y Janés)
.- 2.008 Antimanual de sexe (Temas de Hoy)
"A l'estimat no se li alliçona, se l'observa, no se li transforma, se'l veu créixer i no se li condueix, se li acompanya"
"Un orgasme no es té, s'aprèn a tenir-lo, o millor dit, s'aprèn a permetre obtenir"
"Al sexe només li posen objectiu els que pretenen alguna cosa. Ni tan sols l'orgasme i molt menys la penetració són un objectiu digne del sexe"
"En el desig sexual, la dona és un animal que beu te i l'home un que beu aigua"
"L'orgasme és el" gran menjador "de paraules. Només permet el gemec, l'udol, l'expressió infrahumana, però no la paraula
"El sexe és com el llenguatge, la interacció sexual és com una opinió donada a un conegut. El primer és vigent en nosaltres des que naixem fins que morim, el segon existeix mentre es prolonga la trobada"

http://www.valerietasso.com/


Àrea de Sexualitat i Espiritualitat
Prior Budista l'Vine. Lama Dorje DONDRUB


Fundació Monjos Budistes Sak ja Tashi Ling
Parc Natural del Garraf - Palau Novella
RESERVA DE PLAÇA

(Especificar perquè esdeveniment es matricula; Si es tracta de Màster, Postgrau. Congrés, Seminari o Curs i les dates):

ESCRIURE A:
conesa_psicologo@yahoo.es
Info: 686 669 609 - 93 570 71 54-653 811 887


AMB ELS SEGÜENTS DADES:

Nom i Cognoms ...
Adreça Postal ...
Telèfon ...
Un compte de correu ...
Estudis i / o Professió ...
Situació actual, estudiant o professional de ...
La informació d'aquesta Formació en Sexologia l'ha conegut a través de ....


____________________________________________________ -

Requisits per ser membre de l'Institut Superior d'Estudis sexològics (ISES) com Docent o Investigador

Carnet per als estudiants de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics
Institut Superior d' Estudis Sexològics I.S.E.S.
Secció 1ª del Registre de Barcelona. Nº d'Inscripció : 37932 ©
Coordina Xavier Conesa. Psicòleg - Sexòleg Col. nº 4.977 BARCELONA


MASTER EN SEXOLOGIA on line

Para el ejercicio de la Sexologia


Para estudiantes de Psicología, Medicina i estudios afines, Licenciados o Diplomados


INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS SEXOLÓGICOS I.S.E.S.

Sección 1ª del Registro de Barcelona. Nº d'Inscripción : 37932


Master Reconocido por

Generalitat de Catalunya

(Registre 9002S/4545/2009)

Ministerio de Sanitadad como Formación Continuada

(Exp. 99-068-08/0002-A)

-Màximos Reconeixementos Institucionales-Información y Preinscripción:

ises@xavierconesa.com

Tel. 93 570 71 54 / 653 811 887

http://www.sexologia.ppcc.cat/

Lugar: c/ Santa Anna, 28 Barcelona

Precio: 900 €

Forma de pago:

Ingreso Bancario

Cta. Cte.: Banco de Sabadell: 0081 0096 81 0001109411

También: Western Union (solicitar info: ises@xavierconesa.com)

INICIO: Al no ser presencial, matriculaciones permanentes.

METODOLOGIA: Envio de Material didactico sin coste suplmentario. Control del aprendizaje y asmilación de contenidos a través de cuestionarios enviados por mail al finalizar cada tema. Presentacion de un trabajo final de tematica y extensión acordada con el ISES.

DURACION: Indeterminada (al ser on line). A título morientativo, entre 3 meses y 1 año aprox.

TITULACION: Tal como se espacifica anteriormente: "Master en Sexologia del Instituto Superior de Estudios Sexológicos (ISES), con el Reconocimiento del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Además, la Institución ISES cuenta con los reconocimientos y colaboraciones de:

- Ministerio de Sanidad y Consumo Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada - Generalitat de Catalunya.Departament de Salut Reconeixement d' Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut - Colegi Oficial de PsicòlegsActividad Reconocida de Interès Tcnico - Profesional por el COPCV - Universitat de Barcelona Conveni de col.laboració a través del Pràcticum - Universitat de Girona Crèdits de Lliure Elecció -Universitat Ramon LLull Conveni de col.laboració a través del Pràcticum - Universitat Oberta de Catalunya Conveni de col.laboració a través del Pràcticum

CONTENIDOS:

-Conceptos básicos. Estudio de la sexualidad humana--Anatomía y fisiología sexual, masculina y femenina-Neuroendocrinología sexual. Bases biológicas-Respuesta sexual masculina y femenina-Expresión de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida-Roles de género y de identidad sexual. Androginia y transexualidad-Parafilias sexuales-Sexualidad y salud reproductiva: Enfermedades de transmisión sexual. - -Aspectos de la salud y su relación con la sexualidad-La sexualidad en otras culturas-Disfunciones sexuales masculinas y femeninas. Etiología Multifactorial. -Introducción a la terapia de pareja - Desarrollo de un programa de educación sexual-Principales enfoques en terapia sexual y metodologías:-Terapia integradora-Terapia breve estratégica-Terapia psicodinámica-Terapia psicosexual-Diagnóstico y tratamiento de los siguientes trastornos:.Anorgasmia .Deseo sexual hipoactivo.Disfunción eréctil.Trastornos de la eyaculación: precoz, retardada, aneyaculación.Vaginismo y dispareunia.Trastornos femeninos de la excitación.Disfunciones sexuales de la pareja.Tratamiento de las parfilias sexuales perniciosas.Terapia de Pareja.Diferentes pautas y patrones de relación sexual.Investigación en sexualidad.Terapias sexuales en situaciones especiales: discapacidades, enfermedades crónicas y farmacológicas.

+ info: ises@xavierconesa.com

Tel. 93 570 71 54 / 653 811 887

Web: http://www.sexologia.ppcc.cat/


c/ Santa Anna, 28 Barcelona

Precio: 900 €.Pre-inscripción
ESCRIBIR A:
conesa_psicologo@yahoo.es
Info: 686 669 609 - 93 570 71 54 - 653 811 887
CON LAS SIGUIENTES DATOS:
Nombre y Apellidos ...

Edad....
Dirección Postal ...
Teléfono ...
E-mail ...
Estudios y / o profesión ...
Situación actual, estudiante o profesional de ...
La información de este Master en Sexología lo ha conocido a través de ....


_____________________________________


- Cursos
- Postgraus :
Formación en Sexologia. Reconoc. Institucionales
- Seminaris (Reconeixements Institucionals) :
"Problemas Sexuales tratados con HIPNOSIS"

"Nuevas herramientas para el Psicólogo/Sexólogo en Consulta"

"Seminario Monográfico sobre Sexualidad y Discapacidad "

"Seminario para aprender a enseñar Sexologia"

- Masters:

"Master en Sexologia" Màxims Reconeixements Institucionals:
Generalitat de Catalunya
Ministeri de Sanitat i Consum


- Congresos

- Jornades :
Jornades Sexològiques 2.009
Monografia Sexualitat i Discapacitat
- Publicacions i investigacions

__________________________________


l'Institut

L'Institut Superior d'Estudis Sexològics és una associació de professionals de la Sexologia els objectius principals de la qual son:

-Fomentar la investigació i l’estudi en Sexologia

-Promoure la formació dels seus membres i possibilitar acreditació de membres adherents.
-Organtizar activitats de divulgació científica
-Col.laborar amb entitats afins i associacions homologades d’àmbit nacional e internacional
-Vetllar per la bona praxis de la Sexologia ajustant-se el seu us als criteris deontològics dels col.legis professionals pertinents.


A Barcelona els estudis s'imparteixen:
c/ Santa Anna, nº 28, Esc. Esq. 2º pis
(junt a El Corte Ingles del Portal de l'Àngel)

Més informació:
conesa_psicologo@yahoo.es
Tel. 93 570 09 24 - 653 811 887 - 93 570 71 54

RESERVA DE PLAÇA:

(Especificar per a quin event es matricula; Si es trata de Master, Postgrau. Congrés, Seminari o Curos i les dates):

ESCRIURE A :
conesa_psicologo@yahoo.es
Info: 686 669 609 - 93 570 71 54 - 653 811 887
AMB LES SEGÜENTS DADES:
Nom i Cognoms...
Direcció Postal...
Teléfon...
Direcció e-mail...
Estudis i/o Profesio...
Situació actual, estudiant o profesional de...
La informació d'aquesta Fortmació en Sexologia l'ha conegut a través de ....Formació per a la pràctica de la Sexologia

A qui va dirigida aquesta formació ?
A estudiants en general, de diversos ambits i evidentment per a profesionals. Dirigit especialment a Diplomats i LLicenciats dels àmbits sanitaris, educatius i socials.
L'Institut Supeior d'Estudis Sexològics omple un espai formatiu en Sexualitat, en especial per a estudiants de psicologia, medicina i infermeria, educadors socials, pedagogs, psicopedagogs entre altres, atès que no existeix una Facultat específica de formació per a futurs Sexòlegs.
ISES desitja ser una referència per a estudiants i professionals de la Sexologia

Reconeixements Institucionals i Convenis

- Ministerio de Sanidad y Consumo
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada
- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Reconeixement d' Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut
- Colegi Oficial de Psicòlegs
Actividad Reconocida de Interès Tcnico - Profesional por el COPCV
- Universitat de Barcelona
Conveni de col.laboració a través del Pràcticum
- Universitat de Girona
Crèdits de Lliure Elecció
- Universitat Ramon LLull
Conveni de col.laboració a través del Pràcticum
- Universitat Oberta de Catalunya
Conveni de col.laboració a través del Pràcticum

Direcció i Coordinació

Xavier Conesa Lapena
Colegiado número 4.977 Psicologo-Sexologo
Psicólogo Clínico. Universidad de Barcelona 1980
Miembro Numerario de la Academia de Ciencias Medicas de Catalunya y Baleares
Miembro Numerario de las Secciones de Sexologia y Salud Mental (ACMCB)
Psicoterapeuta Humanista. Universidad Pontifia Comillas. Instituto de Ciencias Sanitarias y de la Educación 1.987
Psicodramatista. Ayuntamiento de Barcelona. Area de educación (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.988
Eutonia. Técnicas de relajación. Ayuntamiento de Barcelona. Area de educación 1.989
Terapeuta grupal. Ayuntamiento de Barcelona (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.990
Sexologia. Terapia de pareja. Institut Català de Psicologia (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) 1.994
Terapeuta Cognitivo-Conductual. ISEP. (Institut Superior d'Estudis Psicològics) 1.995
Curso de Psicofarmacologia para Psicólogos. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 1.999
Tutor de Practicas de Psicologia. Facultat de Psicologia. Universidad Ramon Llull. Desde 1.997
Tutor de Practicas de Psicologia. Facultat de Psicologia Universidad de Barcelona. Desde 1.998
Coordinador del Grup de Treaball de Sexualitat del COPC

Direcció Docent i Administració

Carme Serrat Bretcha

Licenciada en Psicologia Adultos e Infantil (Universidad de Barcelona)
Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universidad Autonoma de Barcelona)
Certificación para el tratamiento de la Fundación Catalana del Sindrome de Down.
Diagnostico y Terapia Infantil (Instituto Medico del Desarrollo Infantil)
Tutora de practicas Universidad de Barcelona y Universidad Ramon Llull
Terapeuta SexualArea Medicina i Sexualitat
Antonio Javier Calvo Castro


Licenciado en Medicina y Cirujia (Universidad de Cartagena, Colombia, 1999).
Especialista en Biomedicina Molecular (Universidad del norte, Colombia, 2006).
Asesor en Investigación Universidad de Cartagena (Colombia, 2005)
Cursos de Formación en Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro para el Control de Enfermedades (Atlanta, Estados Unidos,2007)
Conferenciante Voluntario de la Asociación Americana del Corazón (Florida, Estados Unidos, 2007)
Medico Residencia Geriatrica H Principat (Cubelles, Barcelona)

Alexandra RealpeDoctora en Medicina
Licenciada en Medicina y Cirugía, con Diplomas de Especialización y Estudios Avanzados en Promoción de la Salud y Antropología de la Medicina,
Doctorado en Antropología de la Medicina, con experiencia en el área de prevención del VIH - SIDA e investigación en diferentes paísesArea Psicologia i Sexualitat
Luis Bugarin Anteno


Licenciado en Psicología por La Universidad de Santiago de Compostela
Máster en "Dirección, gestión y políticas en Recursos Humanos"
Máster en Atención Temprana- Clínica
Formador de Formador de Formadores por el Instituto de Técnicas Educativas
Psicologo de niños y adultos, Terapia de Pareja y Sexualidad en la clínica Privada,
Educador y Psicólogo en Centro de Medidas Penitenciarias
Psicólogo Social y desarrollador de Recursos Humanos para CEAR Canarias
Psicólogo para la Asociación de Ayuda al Superdotado
Profesor y Psicólogo para Centro de Estudios "Aristóteles" Vigo
Psicólogo- Clínico, en la Unidad de Atención Temprana de Santiago de Compostela, 1999-2000.
Docente para Opos Institute, en Barcelona.
Jefe de Recursos Humanos
Técnico de RRHH en C.A.I. Laurisilva , para Centros de Menores
Responsable RRHH, para Adecco de Barcelona
Profesor Centro de Estudios Superiores ICSE, Las Palmas de Gran Canaria,
Profesor en "Aula Abierta"Liliana Pompas Hodara

FACULTAD DE HUMANIDADES ARGENTINA
LICENCIADA EN PSICOLOGIA
ESPECIALISTA EN PSICODIAGNOSTICO
TERAPEUTA SEXUAL
COORDINADORA Y ASESORA GRUPOS DE TERCERA EDAD
CLINICA GENERAL
ENTRENADORA EN COACHING
COORDINACION DE GRUPOS DE CRECIMIENTO PERSONAL
CONSULTORA EXTERNA DE EMPRESAS
CONSULTA PRIVADA: CLINICA GENERAL
ASESORA DE CENTROS INFANTILES Y ADOLESCENTES
DISERTANTE EN COLEGIOS E INSTITUTOS PROBLEMAS FAMILIARES
ENTRENADORA DE PERSONAL EN DINAMICA DE GRUPOS
COLABORADORA UMBRAL RED-ESPAÑA
COLABORADORA FUNDACION ESPLAI CATALUNIA

Carles Querol Urgell

Psicólogo y Sexólogo.
Máster en Miami, EE.UU.
Consulta durante varios años en Nueva York
Más de 20 años de experiencia en consulta Psicológica y Sexológica.
Especialización en Terapias Sexuales
Especializado en Terapias de Bach para problematicas psico-sexuales (Reconocidas por la O.M.S. 1.983)
Conferenciante.
Intervenciones en radio i medios de comunicación

Víctor Hernández Bonilla


Licenciado en Psicología (Clínica y de la Salud), Universidad Autónoma de Barcelona
Postgrado en Psicología Integradora Humanista
Postgrado en Psicología Analítica
Máster en Sexología y Sexualidad Humana
Terapeuta Sexual
Formación continua en Psicoanálisis, a través de cursos, seminarios y máster
Auxiliar Técnico Educativo (atendiendo a niños con necesidades educativas especiales)
Psicólogo, realizando reeducaciones psicoterapéuticas a niños y adolescentes con trastornos en el aprendizaje
Monitor especializado de niños y adolescentes con autismo y psicosis
Psicólogo de niños, adolescentes, adultos y parejas (consulta privada, gabinetes multidisciplinares y Escuela de Educación Especial)
Director de un grupo de niños con autismo, psicosis y trastornos de la personalidad graves
Psicólogo en un Centro Ocupacional, con adultos con discapacidades psíquicas y físicas
Educador de adolescentes (en un C.R.A.E y en una empresa dedicada a la inserción socio-laboral)
Charlas, ponencias y artículos

Natividad Rodriguez Paulet

Psicóloga clínica – Psicoanalista
Terapia de pareja y disfunciones sexuales
PIR – Psicología clínica – Especialidad trastorno mental severo y TLP
Master en Rehabilitación funcional cerebral –Hospital de Sant Pau
Supervisora clínica
Psicoterapeuta, supervisora de Altres Camins en Salut Mental
Docente de post grado de cursos y grupos de estudio
Coordinadora de Servei d’atenció psicológica per a dones – SAPAD
Coordinadora de grupos de Maternitas
Psicoterapeuta colaboradora del ACAI – TLP
Marisa Pugès AlleguePsicòloga clínica, psicoanalista
Terapia de pareja y disfunciones sexuales
Psicòloga especialista en Psicologia Clínica de la Subdirección General de Especialidades en Ciencias de la Salud
Col·legiada nº 7237 del COPC. Membre de la Secció Clínica.
Postgrau de formació com a psicoterapeuta de l’Escola de Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents de Barcelona.
Seminari de formació en teràpia sistèmica de parella (I),(II),(III) del Centre d’atenció psicològica i social Ramón y Cajal.
Docent del programa de formació de psicoterapeutes d’iPsi centre de formació psicoanalítica i d’altres cursos de formació continuada amb crèdits de lliure elecció de la Universitat de Barcelona.
Presidenta i membre fundador de l’associació “ALTRES CAMINS EN SALUT MENTAL. Equip interdisciplinari per a l’atenció en Salut Mental Comunitària” ; psicoterapeuta de SAPAD (Servei d’atenció psicològica a la dona). Membre de l’equip del programa MATERNITAS
Psicoterapeuta de l’equip clínic d’iPsi, centre d’atenció, docència i investigació en salut mental.
Psicoterapeuta en consulta privada. Adults, adolescents, infants, teràpia de parella, entrevistes familiars.
Diverses activitats de docència sobre temàtiques de salud mental.
Intervencions radiofòniques.

Area Sexualitat i SociologiaPatricia Illa PérezLicenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona (Tercer curso en la Università di Firenze, Italia)
Seminarios de Sociología de la Sexualidad
Tesina sobre Sociología de la Sexualidad
Postgrado en Marketing (Institut Català de Tecnología, Barcelona)
MILLWARD BROWN, Barcelona (actualmente, desde 11/2005)

Account Manager (departamento cualitativo, responsable de la gestión global de los proyectos)
SYNOVATE, Barcelona
Senior Analyst (departamento cualitativo, responsable y coordinación equipo de técnicos cualitativos freelance)
LINE STAFF CONSULTING, Barcelona
Junior Analyst (departamento cualitativo)
BLOCK DE IDEAS, Barcelona
Area de Sexualitat i DiscapacitatDominique Salm


Programa Post-Universitario en Sexología Clínica. Centro Europeo de Salud, Bruselas (2006-2007). Licenciado en Ciencias Psicológicas. Universidad de Lovaina-La-Nueva, Bélgica (1997-2003).
Psicólogo-sexólogo. Colaboraciones terapéuticas. Centro Hestia, Barcelona (2006-presente).
Psicopedagogo. Centro de educación especial de Waterloo. Waterloo, Bélgica (2003-2004).
Experiencia como conferencista (2003-2009).
o « Sexological aspects of hypospadias. » Asociación belga del hypospadias (http://www.hypospadias.be). Kalmthout, Belgium (2009).
o « Hypospadias and psychological well being. » Asociación holandesa del hypospadias (http://www.hypospadie.nl). Utrecht, Países bajos (2007).
o « L’impact émotionnel et psychosexuel de l’hypospadias.» Congreso anual de Urología Francesa. Paris, Francia (2006).
o « The communication of hypospadias.» Hypospadias and Epispadias Association (http://www.heainfo.org). San Jose, EE.UU. (2005).
o « Self Help Groups are important for the hypospadias community. ». Hypospadias and Epispadias Association. Londres, Reino Unido (2003).
Publicaciones y colaboraciones escritas.
o « Psychologial consequences of hypospadias ». In Hadidi AT y Asmy A. Hypospadias surgery, An Illustrated guide, Heidelberg, Alemania, Springer Verlag (Nueva edición en curso).
o « Emotional Aspects of Hypospadias. » Sitio Internet del Profesor AT. Hadidi : Hypospadias Surgery, Art and Science. En la parte “Emocional”, disponible : http://www.hypospadias-surgery.com
o « Les conséquences physiques et psychologiques de l’hypospadias. » Tesis de final de estudios. Universitad de Lovaina La Nueva, Bélgica (2003). Disponible en Internet (Traducción inglesa) : http://www.hypospadias-emotions.com/chapter01.html


Area de Sexualitat, Cos i Fisioterapia
Ia Manté Insa.

Fisioterapeuta colegiada núm.:3857
Postgrado en fisioterapia obstétrica y reeducación del suelo pélvico. Universitat Internacional de Catalunya.
Curso de postgrado en reeducación uro-gineco-proctológica-perineal. Universitat Ramón Llull.
Especialidad en reeducación del suelo pélvico. Intitut Català de la Salut y Hospital Clínic.
Fisioterapeuta uro-coloproctológica-perineal. Hospital de Sant Celoni
Especialista en Terapia Sexual (Dispareumias, vaginitis, disfunciones eréctiles, eyaculación precoz...).
Quiromasajista reconocida y acreditada por la Federación de medicina del deporte.
Acupuntora reconocida por la Generalitat de Catalunya y por la Escuela CENAC de Barcelona.
Especialista en distintas técnicas de masaje oriental.
Postgrado en intervención sociosanitaria con personas mayores y dependientes. Universidad Ramón Llull
Asesora en higiene postural y manipulación de cargas y enfermos a nivel hospitalario. Hospital de Sant Celoni.
Talleres y charlas en ayuntamientos, atención primaria y hospitalaria
Charlas radiofónicas.
Fisioterapeuta del suelo pélvico en consulta própia desde el año 2002.
Area de Sexualitat, Dieta i NutricióNuria Mallen Esplugas

Dietista – Nutricionista especializada en Sexología
Ciència i Tecnologia dels Aliments a la UB (Universitat de Barcelona)
Diplomatura de Nutrició humana i Dietètica Universitat de Barcelona .
Formadora cursos de dietètica i nutrició Generalitat de Catalunya
Dietista l’Hospital Oncològic Duran i Reynals (Bellvitge)
Xerrades sobre alimentació hospitalària
Participació en a l’Hospital Oncològic Duran i Reynals (Barcelona),a l’Hospital de Bellvitge (Barcelona), a la planta d’arteriosclerosi, i a l’Hospital Esperit Sant (Santa Coloma de Gramanet)


Area de Sexualitat, Literatura i Erotisme

Valerie Tasso
Escritora, Sexóloga y Conferenciante


.-2003 Diario de una ninfómana (Plaza y Janés)
.-2004 Paris la nuit (Plaza y Janés)
.-2006 El otro lado del sexo (Plaza y Janés)
.-2008 Antimanual de sexo (Temas de Hoy)
"Al amado no se le alecciona, se le observa, no se le transforma, se le ve crecer y no se le conduce, se le acompaña"
"Un orgasmo no se tiene, se aprende a tenerlo, o mejor dicho, se aprende a permitirse obtenerlo"
"Al sexo sólo le ponen objetivo los que pretenden algo. Ni siquiera el orgasmo y muchísimo menos la penetración son un objetivo digno del sexo"
"En el deseo sexual, la mujer es un animal que bebe té y el hombre uno que bebe agua"
"El orgasmo es el "gran comedor" de palabras. Sólo permite el gemido, el aullido, la expresión infrahumana, pero no la palabra
"El sexo es como el lenguaje, la interacción sexual es como una opinión dada a un conocido. Lo primero está vigente en nosotros desde que nacemos hasta que morimos, lo segundo existe mientras se prolonga el encuentro"

http://www.valerietasso.com/Area de Sexualitat i Espiritualitat
Prior Budista el Ven. Lama Dorje Dondrub


Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
Parc Natural del Garraf - Palau Novella

RESERVA DE PLAZA

(Especificar para que evento se matricula; Si se trata de Master, Postgrado. Congreso, Seminario o Curos y las fechas):

ESCRIBIR A:
conesa_psicologo@yahoo.es
Info: 686 669 609 - 93 570 71 54 - 653 811 887


CON LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre y Apellidos...
Direccion Postal...
Telefono...
Direccion e-mail...
Estudios i/o Profesion...
Situación actual, estudiante o profesional de...
La información de esta Formación en Sexologia la ha conocido a través de....


____________________________________________________-

Requisitos para ser miembro del Instituto Superior de Estudios Sexológicos (I.S.E.S.) como Docente o Investigador


Carnet per als estudiants de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Instituto Superior de Estudios Sexológicos I.S.E.S.
Secció 1ª del Registre de Barcelona. Nº d'Inscripció : 37932 ©
Coordina Xavier Conesa. Psicòleg - Sexòleg Col. nº 4.977 BARCELONA


MASTER EN SEXOLOGIA on line

Para el ejercicio de la Sexologia


Para estudiantes de Psicología, Medicina i estudios afines, Licenciados o Diplomados. Estudiantes en general.

-Màximos Reconeixementos Institucionales-
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS SEXOLÓGICOS I.S.E.S.

Master Reconocido por

Generalitat de Catalunya

(Registre 9002S/4545/2009)

Ministerio de Sanitadad como Formación Continuada (Contenidos)

(Exp. 99-068-08/0002-A)

Información y Preinscripción:

conesa_psicologo@yahoo.es

Tel. 93 570 71 54 / 653 811 887

http://www.sexologia.ppcc.cat/

Precio: 500 €

- Se aceptan pagos fraccionados a lo largo de lo que dure el Máster. A título orientativo la duración mínima es de 3 meses y la máxima de 9 meses. El primer pago coincidiendo con el inicio del Máster será de un mínimo de 200 € -

Forma de pago:

Ingreso Bancario

Cta. Cte.: Banco de Sabadell: 0081 0096 81 0001109411

También: Western Unión (solicitar info: conesa_psicologo@yahoo.es )

INICIO: Al no ser presencial, matriculaciones permanentes.

METODOLOGIA: Envio de Bibliografia básica. Control del aprendizaje y asmilación de contenidos. Las formas de evaluación combinan el envio de audios por parte del alumno con su propia voz desarrollando algun tema solicitado y por supuesto también temas escritos.

El soporte de audio puede ser:

- Cintas de cassette convencionales (cualquiera de los formatos que hay en el mercado)

- Grabaciones en CD

- Envio de archivos de audio por internet

La duración de la grabacion dependerá segun la temática planteada. La mayoria seran grabaciones de unos 30 minutos.

Evidentemente, también el envio por mail de temas desarrollados por escrito Presentacion de un trabajo final de tematica y extensión acordada con el ISES.

DURACION: Indeterminada (al ser on line). A título orientativo, entre 3y 9 meses aprox.

TITULACION: Tal como se espacifica anteriormente: "Master en Sexologia del Instituto Superior de Estudios Sexológicos (ISES), con el Reconocimiento del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Además, la Institución ISES cuenta con los reconocimientos y colaboraciones de:

- Ministerio de Sanidad y Consumo Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada - Generalitat de Catalunya.Departament de Salut Reconeixement d' Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut - Colegi Oficial de PsicòlegsActividad Reconocida de Interès Tcnico - Profesional por el COPCV - Universitat de Barcelona Conveni de col.laboració a través del Pràcticum - Universitat de Girona Crèdits de Lliure Elecció -Universitat Ramon LLull Conveni de col.laboració a través del Pràcticum - Universitat Oberta de Catalunya Conveni de col.laboració a través del Pràcticum

CONTENIDOS:1. Definición de problema sexual.

2. Problema sexual, disfunción o dificultad para gozar.

3. Clasificaciones de los trastornos sexuales.

4. Evaluación de las disfunciones sexuales.

5. Diagnóstico de los problemas sexuales.

6. Instrumentos de Evaluación en Sexología clínica.

7. Inhibición del deseo sexual: diagnóstico y tratamiento.

8. Dificultades de la Erección: diagnóstico y tratamiento.

9. Problemas de control eyaculatorio: diagnóstico y tratamiento.

10.Dificultades en el orgasmo: diagnóstico y tratamiento.

11. Vaginismo y Fobias sexuales: diagnóstico y tratamiento.

12.Parafilias, peculiaridades y preferencias sexuales.

13. Elaboración de la entrevista socio-psico-sexual.

14. La atención al cliente y la recogida de información.

15. El encuadre terapéutico.

16. Modelos e instrumentos de diagnóstico en Sexología Clínica.

17. Aplicación de la entrevista socio-psico-sexual.

18. La sesión de devolución.

+ info: conesa_psicologo@yahoo.es

Tel. 93 570 71 54 / 653 811 887

Web: http://www.sexologia.ppcc.cat/


c/ Santa Anna, 28 Barcelona

Precio: 500 €.

(Se aceptan pagos fraccionados a lo largo del Master))

Pre-inscripción

ESCRIBIR A:
conesa_psicologo@yahoo.es
Info: 686 669 609 - 93 570 71 54 - 653 811 887
CON LAS SIGUIENTES DATOS:

Nombre y Apellidos ...
Edad....
Dirección Postal ...
Teléfono ...
E-mail ...
Estudios y / o profesión ...
Situación actual, estudiante o profesional de ...
La información de este Master en Sexología lo ha conocido a través de ....


l'Institut

L'Institut Superior d'Estudis Sexològics és una associació de professionals de la Sexologia els objectius principals de la qual son:

-Fomentar la investigació i l’estudi en Sexologia

-Promoure la formació dels seus membres i possibilitar acreditació de membres adherents.
-Organtizar activitats de divulgació científica
-Col.laborar amb entitats afins i associacions homologades d’àmbit nacional e internacional
-Vetllar per la bona praxis de la Sexologia ajustant-se el seu us als criteris deontològics dels col.legis professionals pertinents.


____________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS SEXOLÓGICOS

- Cursos
- Postgraus :
Formación en Sexologia. Reconoc. Institucionales
- Seminaris (Reconeixements Institucionals) :
"Problemas Sexuales tratados con HIPNOSIS"

"Nuevas herramientas para el Psicólogo/Sexólogo en Consulta"

"Seminario Monográfico sobre Sexualidad y Discapacidad "

"Seminario para aprender a enseñar Sexologia"

- Masters:

"Master en Sexologia" Màxims Reconeixements Institucionals:
Generalitat de Catalunya
Ministeri de Sanitat i Consum

- Congresos

- Jornades :
Jornades Sexològiques 2.009
Monografia Sexualitat i Discapacitat
- Publicacions i investigacions

____________________________


A Barcelona els estudis s'imparteixen:
c/ Santa Anna, nº 28, Esc. Esq. 2º pis
(junt a El Corte Ingles del Portal de l'Àngel)

Més informació:
conesa_psicologo@yahoo.es
Tel. 93 570 09 24 - 653 811 887 - 93 570 71 54

RESERVA DE PLAÇA:

(Especificar per a quin event es matricula; Si es trata de Master, Postgrau. Congrés, Seminari o Curos i les dates):

ESCRIURE A :
conesa_psicologo@yahoo.es
Info: 686 669 609 - 93 570 71 54 - 653 811 887
AMB LES SEGÜENTS DADES:
Nom i Cognoms...
Direcció Postal...
Teléfon...
Direcció e-mail...
Estudis i/o Profesio...
Situació actual, estudiant o profesional de...
La informació d'aquesta Fortmació en Sexologia l'ha conegut a través de ....


Formació per a la pràctica de la Sexologia

A qui va dirigida aquesta formació ?
A estudiants en general, de diversos ambits i evidentment per a profesionals. Dirigit especialment a Diplomats i LLicenciats dels àmbits sanitaris, educatius i socials.
L'Institut Supeior d'Estudis Sexològics omple un espai formatiu en Sexualitat, en especial per a estudiants de psicologia, medicina i infermeria, educadors socials, pedagogs, psicopedagogs entre altres, atès que no existeix una Facultat específica de formació per a futurs Sexòlegs.
ISES desitja ser una referència per a estudiants i professionals de la Sexologia
Reconeixements Institucionals i Convenis

- Ministerio de Sanidad y Consumo
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada
- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Reconeixement d' Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut
- Colegi Oficial de Psicòlegs
Actividad Reconocida de Interès Tcnico - Profesional por el COPCV
- Universitat de Barcelona
Conveni de col.laboració a través del Pràcticum
- Universitat de Girona
Crèdits de Lliure Elecció
- Universitat Ramon LLull
Conveni de col.laboració a través del Pràcticum
- Universitat Oberta de Catalunya
Conveni de col.laboració a través del Pràcticum
Direcció i Coordinació

Xavier Conesa Lapena
Colegiado número 4.977 Psicologo-Sexologo
Psicólogo Clínico. Universidad de Barcelona 1980
Miembro Numerario de la Academia de Ciencias Medicas de Catalunya y Baleares
Miembro Numerario de las Secciones de Sexologia y Salud Mental (ACMCB)
Psicoterapeuta Humanista. Universidad Pontifia Comillas. Instituto de Ciencias Sanitarias y de la Educación 1.987
Psicodramatista. Ayuntamiento de Barcelona. Area de educación (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.988
Eutonia. Técnicas de relajación. Ayuntamiento de Barcelona. Area de educación 1.989
Terapeuta grupal. Ayuntamiento de Barcelona (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.990
Sexologia. Terapia de pareja. Institut Català de Psicologia (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) 1.994
Terapeuta Cognitivo-Conductual. ISEP. (Institut Superior d'Estudis Psicològics) 1.995
Curso de Psicofarmacologia para Psicólogos. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 1.999
Tutor de Practicas de Psicologia. Facultat de Psicologia. Universidad Ramon Llull. Desde 1.997
Tutor de Practicas de Psicologia. Facultat de Psicologia Universidad de Barcelona. Desde 1.998
Coordinador del Grup de Treaball de Sexualitat del COPC
Direcció Docent i Administració

Carme Serrat Bretcha

Licenciada en Psicologia Adultos e Infantil (Universidad de Barcelona)
Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universidad Autonoma de Barcelona)
Certificación para el tratamiento de la Fundación Catalana del Sindrome de Down.
Diagnostico y Terapia Infantil (Instituto Medico del Desarrollo Infantil)
Tutora de practicas Universidad de Barcelona y Universidad Ramon Llull
Terapeuta Sexual


Area Medicina i Sexualitat
Antonio Javier Calvo Castro


Licenciado en Medicina y Cirujia (Universidad de Cartagena, Colombia, 1999).
Especialista en Biomedicina Molecular (Universidad del norte, Colombia, 2006).
Asesor en Investigación Universidad de Cartagena (Colombia, 2005)
Cursos de Formación en Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro para el Control de Enfermedades (Atlanta, Estados Unidos,2007)
Conferenciante Voluntario de la Asociación Americana del Corazón (Florida, Estados Unidos, 2007)
Medico Residencia Geriatrica H Principat (Cubelles, Barcelona)
Alexandra RealpeDoctora en Medicina
Licenciada en Medicina y Cirugía, con Diplomas de Especialización y Estudios Avanzados en Promoción de la Salud y Antropología de la Medicina,
Doctorado en Antropología de la Medicina, con experiencia en el área de prevención del VIH - SIDA e investigación en diferentes países


Area Psicologia i Sexualitat
Luis Bugarin Anteno


Licenciado en Psicología por La Universidad de Santiago de Compostela
Máster en "Dirección, gestión y políticas en Recursos Humanos"
Máster en Atención Temprana- Clínica
Formador de Formador de Formadores por el Instituto de Técnicas Educativas
Psicologo de niños y adultos, Terapia de Pareja y Sexualidad en la clínica Privada,
Educador y Psicólogo en Centro de Medidas Penitenciarias
Psicólogo Social y desarrollador de Recursos Humanos para CEAR Canarias
Psicólogo para la Asociación de Ayuda al Superdotado
Profesor y Psicólogo para Centro de Estudios "Aristóteles" Vigo
Psicólogo- Clínico, en la Unidad de Atención Temprana de Santiago de Compostela, 1999-2000.
Docente para Opos Institute, en Barcelona.
Jefe de Recursos Humanos
Técnico de RRHH en C.A.I. Laurisilva , para Centros de Menores
Responsable RRHH, para Adecco de Barcelona
Profesor Centro de Estudios Superiores ICSE, Las Palmas de Gran Canaria,
Profesor en "Aula Abierta"


Liliana Pompas Hodara

FACULTAD DE HUMANIDADES ARGENTINA
LICENCIADA EN PSICOLOGIA
ESPECIALISTA EN PSICODIAGNOSTICO
TERAPEUTA SEXUAL
COORDINADORA Y ASESORA GRUPOS DE TERCERA EDAD
CLINICA GENERAL
ENTRENADORA EN COACHING
COORDINACION DE GRUPOS DE CRECIMIENTO PERSONAL
CONSULTORA EXTERNA DE EMPRESAS
CONSULTA PRIVADA: CLINICA GENERAL
ASESORA DE CENTROS INFANTILES Y ADOLESCENTES
DISERTANTE EN COLEGIOS E INSTITUTOS PROBLEMAS FAMILIARES
ENTRENADORA DE PERSONAL EN DINAMICA DE GRUPOS
COLABORADORA UMBRAL RED-ESPAÑA
COLABORADORA FUNDACION ESPLAI CATALUNIA
Carles Querol Urgell

Psicólogo y Sexólogo.
Máster en Miami, EE.UU.
Consulta durante varios años en Nueva York
Más de 20 años de experiencia en consulta Psicológica y Sexológica.
Especialización en Terapias Sexuales
Especializado en Terapias de Bach para problematicas psico-sexuales (Reconocidas por la O.M.S. 1.983)
Conferenciante.
Intervenciones en radio i medios de comunicación
Víctor Hernández Bonilla


Licenciado en Psicología (Clínica y de la Salud), Universidad Autónoma de Barcelona
Postgrado en Psicología Integradora Humanista
Postgrado en Psicología Analítica
Máster en Sexología y Sexualidad Humana
Terapeuta Sexual
Formación continua en Psicoanálisis, a través de cursos, seminarios y máster
Auxiliar Técnico Educativo (atendiendo a niños con necesidades educativas especiales)
Psicólogo, realizando reeducaciones psicoterapéuticas a niños y adolescentes con trastornos en el aprendizaje
Monitor especializado de niños y adolescentes con autismo y psicosis
Psicólogo de niños, adolescentes, adultos y parejas (consulta privada, gabinetes multidisciplinares y Escuela de Educación Especial)
Director de un grupo de niños con autismo, psicosis y trastornos de la personalidad graves
Psicólogo en un Centro Ocupacional, con adultos con discapacidades psíquicas y físicas
Educador de adolescentes (en un C.R.A.E y en una empresa dedicada a la inserción socio-laboral)
Charlas, ponencias y artículos
Natividad Rodriguez Paulet

Psicóloga clínica – Psicoanalista
Terapia de pareja y disfunciones sexuales
PIR – Psicología clínica – Especialidad trastorno mental severo y TLP
Master en Rehabilitación funcional cerebral –Hospital de Sant Pau
Supervisora clínica
Psicoterapeuta, supervisora de Altres Camins en Salut Mental
Docente de post grado de cursos y grupos de estudio
Coordinadora de Servei d’atenció psicológica per a dones – SAPAD
Coordinadora de grupos de Maternitas
Psicoterapeuta colaboradora del ACAI – TLPMarisa Pugès AlleguePsicòloga clínica, psicoanalista
Terapia de pareja y disfunciones sexuales
Psicòloga especialista en Psicologia Clínica de la Subdirección General de Especialidades en Ciencias de la Salud
Col·legiada nº 7237 del COPC. Membre de la Secció Clínica.
Postgrau de formació com a psicoterapeuta de l’Escola de Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents de Barcelona.
Seminari de formació en teràpia sistèmica de parella (I),(II),(III) del Centre d’atenció psicològica i social Ramón y Cajal.
Docent del programa de formació de psicoterapeutes d’iPsi centre de formació psicoanalítica i d’altres cursos de formació continuada amb crèdits de lliure elecció de la Universitat de Barcelona.
Presidenta i membre fundador de l’associació “ALTRES CAMINS EN SALUT MENTAL. Equip interdisciplinari per a l’atenció en Salut Mental Comunitària” ; psicoterapeuta de SAPAD (Servei d’atenció psicològica a la dona). Membre de l’equip del programa MATERNITAS
Psicoterapeuta de l’equip clínic d’iPsi, centre d’atenció, docència i investigació en salut mental.
Psicoterapeuta en consulta privada. Adults, adolescents, infants, teràpia de parella, entrevistes familiars.
Diverses activitats de docència sobre temàtiques de salud mental.
Intervencions radiofòniques.
Area Sexualitat i SociologiaPatricia Illa PérezLicenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona (Tercer curso en la Università di Firenze, Italia)
Seminarios de Sociología de la Sexualidad
Tesina sobre Sociología de la Sexualidad
Postgrado en Marketing (Institut Català de Tecnología, Barcelona)
MILLWARD BROWN, Barcelona (actualmente, desde 11/2005)

Account Manager (departamento cualitativo, responsable de la gestión global de los proyectos)
SYNOVATE, Barcelona
Senior Analyst (departamento cualitativo, responsable y coordinación equipo de técnicos cualitativos freelance)
LINE STAFF CONSULTING, Barcelona
Junior Analyst (departamento cualitativo)
BLOCK DE IDEAS, BarcelonaArea de Sexualitat i DiscapacitatDominique Salm


Programa Post-Universitario en Sexología Clínica. Centro Europeo de Salud, Bruselas (2006-2007). Licenciado en Ciencias Psicológicas. Universidad de Lovaina-La-Nueva, Bélgica (1997-2003).
Psicólogo-sexólogo. Colaboraciones terapéuticas. Centro Hestia, Barcelona (2006-presente).
Psicopedagogo. Centro de educación especial de Waterloo. Waterloo, Bélgica (2003-2004).
Experiencia como conferencista (2003-2009).
o « Sexological aspects of hypospadias. » Asociación belga del hypospadias (http://www.hypospadias.be). Kalmthout, Belgium (2009).
o « Hypospadias and psychological well being. » Asociación holandesa del hypospadias (http://www.hypospadie.nl). Utrecht, Países bajos (2007).
o « L’impact émotionnel et psychosexuel de l’hypospadias.» Congreso anual de Urología Francesa. Paris, Francia (2006).
o « The communication of hypospadias.» Hypospadias and Epispadias Association (http://www.heainfo.org). San Jose, EE.UU. (2005).
o « Self Help Groups are important for the hypospadias community. ». Hypospadias and Epispadias Association. Londres, Reino Unido (2003).
Publicaciones y colaboraciones escritas.
o « Psychologial consequences of hypospadias ». In Hadidi AT y Asmy A. Hypospadias surgery, An Illustrated guide, Heidelberg, Alemania, Springer Verlag (Nueva edición en curso).
o « Emotional Aspects of Hypospadias. » Sitio Internet del Profesor AT. Hadidi : Hypospadias Surgery, Art and Science. En la parte “Emocional”, disponible : http://www.hypospadias-surgery.com
o « Les conséquences physiques et psychologiques de l’hypospadias. » Tesis de final de estudios. Universitad de Lovaina La Nueva, Bélgica (2003). Disponible en Internet (Traducción inglesa) : http://www.hypospadias-emotions.com/chapter01.html

Area de Sexualitat, Cos i Fisioterapia
Ia Manté Insa.

Fisioterapeuta colegiada núm.:3857
Postgrado en fisioterapia obstétrica y reeducación del suelo pélvico. Universitat Internacional de Catalunya.
Curso de postgrado en reeducación uro-gineco-proctológica-perineal. Universitat Ramón Llull.
Especialidad en reeducación del suelo pélvico. Intitut Català de la Salut y Hospital Clínic.
Fisioterapeuta uro-coloproctológica-perineal. Hospital de Sant Celoni
Especialista en Terapia Sexual (Dispareumias, vaginitis, disfunciones eréctiles, eyaculación precoz...).
Quiromasajista reconocida y acreditada por la Federación de medicina del deporte.
Acupuntora reconocida por la Generalitat de Catalunya y por la Escuela CENAC de Barcelona.
Especialista en distintas técnicas de masaje oriental.
Postgrado en intervención sociosanitaria con personas mayores y dependientes. Universidad Ramón Llull
Asesora en higiene postural y manipulación de cargas y enfermos a nivel hospitalario. Hospital de Sant Celoni.
Talleres y charlas en ayuntamientos, atención primaria y hospitalaria
Charlas radiofónicas.
Fisioterapeuta del suelo pélvico en consulta própia desde el año 2002.Area de Sexualitat, Dieta i NutricióNuria Mallen Esplugas

Dietista – Nutricionista especializada en Sexología
Ciència i Tecnologia dels Aliments a la UB (Universitat de Barcelona)
Diplomatura de Nutrició humana i Dietètica Universitat de Barcelona .
Formadora cursos de dietètica i nutrició Generalitat de Catalunya
Dietista l’Hospital Oncològic Duran i Reynals (Bellvitge)
Xerrades sobre alimentació hospitalària
Participació en a l’Hospital Oncològic Duran i Reynals (Barcelona),a l’Hospital de Bellvitge (Barcelona), a la planta d’arteriosclerosi, i a l’Hospital Esperit Sant (Santa Coloma de Gramanet)

Area de Sexualitat, Literatura i Erotisme

Valerie Tasso
Escritora, Sexóloga y Conferenciante


.-2003 Diario de una ninfómana (Plaza y Janés)
.-2004 Paris la nuit (Plaza y Janés)
.-2006 El otro lado del sexo (Plaza y Janés)
.-2008 Antimanual de sexo (Temas de Hoy)
"Al amado no se le alecciona, se le observa, no se le transforma, se le ve crecer y no se le conduce, se le acompaña"
"Un orgasmo no se tiene, se aprende a tenerlo, o mejor dicho, se aprende a permitirse obtenerlo"
"Al sexo sólo le ponen objetivo los que pretenden algo. Ni siquiera el orgasmo y muchísimo menos la penetración son un objetivo digno del sexo"
"En el deseo sexual, la mujer es un animal que bebe té y el hombre uno que bebe agua"
"El orgasmo es el "gran comedor" de palabras. Sólo permite el gemido, el aullido, la expresión infrahumana, pero no la palabra
"El sexo es como el lenguaje, la interacción sexual es como una opinión dada a un conocido. Lo primero está vigente en nosotros desde que nacemos hasta que morimos, lo segundo existe mientras se prolonga el encuentro"

http://www.valerietasso.com/


Area de Sexualitat i Espiritualitat
Prior Budista el Ven. Lama Dorje Dondrub


Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
Parc Natural del Garraf - Palau Novella
RESERVA DE PLAZA

(Especificar para que evento se matricula; Si se trata de Master, Postgrado. Congreso, Seminario o Curos y las fechas):

ESCRIBIR A:
conesa_psicologo@yahoo.es
Info: 686 669 609 - 93 570 71 54 - 653 811 887


CON LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre y Apellidos...
Direccion Postal...
Telefono...
Direccion e-mail...
Estudios i/o Profesion...
Situación actual, estudiante o profesional de...
La información de esta Formación en Sexologia la ha conocido a través de....


____________________________________________________-

Requisitos para ser miembro del Instituto Superior de Estudios Sexológicos (I.S.E.S.) como Docente o Investigador

Carnet per als estudiants de l'Institut Superior d'Estudis SexològicsSuscribirse a: Entradas (Atom)
Master Sexologia
www.ISEP.es/Terapia_Sexual Especialízate en Terapia Sexual Presencial Barcelona. Reconocido.
Màster Sexologia Clínica
www.masterensexologia.com Semipresencial a Barcelona Diploma Universitat de Lleida
Resultados de la búsqueda
master de sexologia online - emagister.com
Palabras más relacionadas con los cursos que estás viendo: master sexologia master en sexologia sexologia online masters sexologia master sexologia ...
www.emagister.com/.../master-sexologia-online-kwonline-818.htm - En caché - Similares -
master de sexologia - emagister.com
El directorio número uno en Masters de sexología a distancia, on line y presencial. ... Masters relacionados: master sexologia online | master sexologia ...
www.emagister.com/.../master-sexologia-kwes-818.htm - En caché - Similares -
Mostrar más resultados de www.emagister.com
Foro Estudiantes de Psicología - Foros de Medicina y Salud de ...
MASTER SEXOLOGIA RECONEGUT PER LA GENERALITAT DE C. por Xavierr, 0, 66, 13/07/09 12:46 PM ..... 1 Registered (danir), 97 anónimos y 5 motores online. ...
www.portalesmedicos.com › ... › Foro Psicología - En caché - Similares -
MASTER SEXOLOGIA ON LINE Reconocimientos Instituci
22 Nov 2009 ... Foro gratis : MASTER SEXOLOGIA ON LINE Reconocimientos Institucionales.
mastersexologia.foroactivo.net/ - En caché -
Master Sexologia On line Reconocimientos Institucionales
TODA LA INFORMACIÓN EN: www.mastersexologia.galeon.com www.sexologia.ppcc.cat Instituto Superior de Estudios Sexológicos ISES Secció 1ª del Registre de ...
mastersexologia.foroactivo.net/.../master-sexologia-on-line-reconocimientos-institucionales-t11.htm - En caché -
Mostrar más resultados de mastersexologia.foroactivo.net
MASTER SEXOLOGIA ON LINE Reconocimientos Institucionales Madrid España
15 Dic 2009 ... MASTER SEXOLOGIA ON LINE Reconocimientos Institucionales Madrid España.
www.campusanuncios.com/trabajo2121833769X-MASTER-SExOLOGIA-Madrid.html - hace 48 minutos -
MASTER SEXOLOGIA ON LINE CON RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES ON-LINE
MASTER SEXOLOGIA ON LINE CON RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES ON-LINE. Cursos de Licenciado en Psicología, Psicoanálisis, Psicosociología.
www.aprendemas.com/.../masters-sexologia-on-line-con-reconocimientos-institucionales-on-line-242352.html - En caché -
Master Sexologia Reconegut per la Generalitat en Barcelona de ISES ...
Master Sexologia Reconegut per la Generalitat ... Cursos - Curso de sexologia. Online, 500 € ... Psicoerotismo y Sensualidad Creativa (On Line) ...
www.lectiva.net/master/master-sexologia...per-la.../117667/ - En caché -
Master en Sexologia On line Reconocimientos Institucionales
Master Sexologia On line Reconocimientos Institucionales · mastersexologia. Hoy 06:06. Por mastersexologia · Ir al último mensaje ...
foros.hispavista.com/master-en-sexologia-on-line.../48634/ -
MASTER SEXOLOGIA, PSICOLOGIA, SEXUALIDAD Y SALUD: ORIENTACION Y ...
MASTER SEXOLOGIA, PSICOLOGIA, SEXUALIDAD Y SALUD: ORIENTACION Y TERAPIA SEXUAL ... Tambien se imparte on line. Aquellas personas que sean socias de la ...
masters.educaguia.com/.../master-sexologia--psicologia--sexualidad-y-salud--orientacion-y-terapia-sexual-239154.html - En caché -


Curso 2

Curso virtual sobre Sexualidad humana.
Nivel profesional


Dra. Olga Marega
Dr. Adrián Sapetti

Dirigido a profesionales de la salud.
Duración 60 horas, 5 - 6 meses, con evaluación final.

( 18 clases )

Introduccion general:

La modalidad virtual de dicho curso contará con una estructura dinámica, conceptual e interactiva, en la cual se desarrollarán temas actualizados afines al programa.
Dirigido a profesionales de la salud, médicas/os, psicólogos /as, obstétricas, etc.
Este curso virtual es conceptual, de fácil comprensión, que permite una interacción dinámica con los docentes desde el hogar, o el lugar de trabajo.
Hemos elaborado este curso con el firme propósito de proporcionar a los profesionales de la salud, educación sobre la sexualidad humana en general, y las disfunciones sexuales en especial, basada en datos científicos veraces y actualizados, evidencias clínicas, y no en mitos o prejuicios.
Queremos facilitar un espacio de reflexión que valore a la sexualidad desde una perspectiva integral y humanista del ser humano.


Modalidad del curso:

El curso consta de 18 clases que serán administradas semanal o quincenalmente, por correo electrónico, según el tiempo que disponga el alumno para atenderlo.
Está estipulado que la lectura y la elaboración de la actividad vía modalidad virtual toma aproximadamente 3 horas de atención por clase o módulo.
Cada módulo o clase se enviará en archivo adjunto por correo electrónico, contará con los objetivos de cada módulo, un desarrollo breve de la temática a abordar, la bibliografía complementaria en un archivo independiente, y un listado de bibliografía para realizar lecturas de profundización si se desea ampliar los conceptos expuestos en la clase.
La comunicación con el docente se mediará vía correo electrónico, y vía Chat o SKYPE. Estas últimas modalidades de comunicación con el docente o con el grupo son opcionales no obligatorias.
Después de la lectura de cada módulo, solicitamos el desarrollo de una actividad, que se responderá vía correo electrónico en forma breve y conceptual, y la respuesta de un cuestionario de preguntas (modalidad verdadero-falso) de auto evaluación sobre los conceptos más relevantes de la clase.
Los alumnos también tienen la opción de participar de un foro de discusión a través de un Chat para interactuar con los demás participantes. Esta actividad no es obligatoria.


Evaluación y acreditación.

La evaluación es entendida como un proceso de comprensión y reflexión, desde el comienzo del curso a través de las actividades solicitadas, y los cuestionarios de auto evaluación, y la comunicación con los docentes.
Esta programado un encuentro presencial no obligatorio para hacer un taller en capital federal, compartir casos clínicos, y enriquecer el aprendizaje en forma presencial. La fecha y el lugar serán consensuados durante el tiempo de cursada con los participantes interesados.
La acreditación de la aprobación del curso será mediada al completar el 70 % de los requisitos solicitados a través del cuestionario de auto evaluación, y el 100 % de las actividades solicitadas en cada módulo.
Se solicita una monografía final, breve y conceptual, sobre un tema a elegir del programa.


En el memo de inicio se amplia la explicación de estos conceptos.


Programa del Curso

Módulo 1. Sexualidad humana.

. Definiciones conceptuales básicas.
. Funciones de la sexualidad.
. Dimensiones de la sexualidad

Módulo 2. Etapas de la Sexualidad I.

. Sexualidad prenatal.
. Sexualidad de la infancia.
. Sexualidad de la adolescencia.
. Sexualidad de la adultez.

Módulo 3. Etapas de la sexualidad II.

. Sexualidad del embarazo y puerperio.
. Sexualidad del climaterio y andropausia.
. Sexualidad de las personas mayores.

Módulo 4. Desarrollo bio-psico-cultural de la sexualidad.

. Importancia de las actitudes y modelos culturales.
. Distintos significados del amor y la sexualidad según las culturas: Tantra, Tao, kama Sutra.
. Derechos Sexuales Universales.
. Salud sexual.
. Derechos sexuales para el milenio. Declaración de Montreal.

Módulo 5. Componentes de la sexualidad.

. Sexo.
. Identidad de género. Variantes sexuales: transexualidad, transhomosexualidad, transgénero.
. Orientación del deseo sexual: Homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad.
. Rol de género.
. Mecanismos sexuales y reproducción.
.¿Qué es la sexualidad normal ?
. Autoerotismo.

Módulo 6. Parafilias (antes llamadas desviaciones sexuales)

. Travestismo.
. Paidofilia.
. Fetichismo.
. Sadomasoquismo.
. Asfixiofilia.
. Voyeurismo, otras.

Módulo 7. Educación sexual

. Educación sexual.
. Tipos de educación sexual: formal, no formal, e incidental o “curriculum oculto”. Escuela para padres.
. Importancia de la formación de los docentes. La transversalidad.
. Objetivos de la educación sexual.
. Tipos de enseñanza: presencial, abierta, a distancia, virtual o “E-learning”.
. Leyes argentinas relacionadas con la sexualidad.
. Modelos de educación sexual: para evitar riesgos, moral, revolucionario, profesional.
. Mitos y prejuicios. Formación de valores.

Módulo 8. Abuso Sexual Infantil (ASI)

. Concientización del tema.
. Los ASI deben ser: prevenidos, detectados, y denunciados.
. Perfil de los abusadores.
. Conductas protectoras de prevención.
. Metodología sugerida para trabajar en la infancia.

Módulo 9. Sexualidad en situaciones especiales.

. Sexualidad de las personas con capacidades diferentes.
. Sexualidad y stress.
. Sexualidad y obesidad.
. Sexualidad y factores de riesgo.

Módulo 10. Neurotransmisores, hormonas, drogas y sexualidad.

. Neuroquímica del amor.
. Neurotransmisores, hormonas y drogas.
. Afrodisíacos.

Módulo 11. Respuesta Sexual Humana.

. Respuesta sexual de la mujer.
. Respuesta sexual del varón.

Modulo 12. Terapia psicosexual.

. Factores de riesgo y enfermedad orgánica.
. Mala práctica en sexología.
. Un largo camino hacia la solución.
. La consulta sexológica.
. La terapia de pareja.

Módulo 13. Disfunciones sexuales de la mujer I.

. Desorden del deseo sexual.
. Desorden de la excitación.
. Desorden del orgasmo.
. Vaginismo.
. Dispareunia.
. Fobia sexual

Módulo 14. Disfunciones sexuales de la mujer II.

. Insatisfacción sexual.
. Sexualidad de la mujer y su pareja después de una cirugía genito mamaria.
. Matrimonio no consumado.

Módulo 15. Disfunciones sexuales del varón I. Diagnostico.

. Causas psicológicas de las DS.
. Causas orgánicas de las DS.
. Enfermedades, hormonas, drogas que afectan la sexualidad.
. Eyaculación rápida (precoz)
. Eyaculación retardada.
. Disfunción eréctil.
. Fobia sexual.
. Matrimonio no consumado
. Evaluación diagnóstica.

Módulo 16. Disfunciones sexuales del varón II. Tratamiento.

. Tratamientos de la disfunción eréctil.
. Las prótesis quirúrgicas
. Distintas posibilidades farmacológicas.
. Tratamiento de la DE en el paciente diabético.
. Tratamiento de la DE del paciente obeso.
. Tratamiento del tabaquismo y DE.
. Andrógenos y DE. Opciones terapéuticas y riesgos.
. Nuevos tratamientos para la DE: sildenafil, tadalafilo, vardenafilo. Suplementos.
. Tratamiento de la disfunción sexual por antidepresivos.
. Tratamiento de la eyaculación precoz.
. Tratamiento de la eyaculación retardada.
. Tratamiento de la fobia.

Módulo 17. Métodos anticonceptivos.

Módulo 18. Infecciones de transmisión sexual.

. Erotización en el uso del preservativo


. Encuantro presencial, no obligatorio
..
Discusión de casos clínicos.

Taller: Lenguaje erótico, o Abuso sexual infantil, o Manejo del stress.


Costo e inscripción


Valor


ALUMNOS NACIONALES:

Opción 1:
$ 250 matrícula. Valor contado o en dos cuotas
$ 800 curso. Valor contado o en 2 cuotas.

Opción 2:

$250 matrícula.
$ 220 curso. Valor de cuota. Total: 4ALUMNOS EXTRANJEROS:
Opción 1:

Dólares 140 matrícula.
Dólares 350 valor contado, más gastos de transferencia

Opción 2:

Dólares 140 matrícula.
Dólares 140 valor de cada una de 3 cuotas; mas gastos.

Becas grupales: 3 inscriptos, valor de 2.


FORMAS DE PAGO
Si usted desea inscribirse según las caracteristicas de pago antes descriptas por favor envienos un e-mail a olga@sexualidadyeducacion.com y nos pondremos en contacto con UDSi usted es residente en Argentina y desea inscribirse al curso abonando mediante transferencia en cuenta bancaria por favor envienos sus datos a olga@sexualidadyeducacion.com y nos pondremos en contacto con UD
Si usted es residente en Argentina y desea inscribirse al curso abonando con Visa, Martercard, Amex o en efectivo en sucursales de Pago fácil y Rapi Pago haga click en el boton "comprar":
RECUERDE QUE PODRA OPTAR POR PAGO EN CUOTAS UNICAMENTE ELIGIENDO LA FORMA DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO Y CON INTERESES A SU CARGO, LAS OPCIONES ESTARAN A SU DISPOSICION ANTES DE CONCLUIR LA OPERACION
Su pago con tarjeta de crédito será procesado por DINERO MAIL, empresa dedicada a las transacciones online y que pone a su disposición las mas modernas condiciones de seguridad.

A partir de que usted haga click en el botón "comprar" la operación será administrada por :
WEBSAIL SR.L., empresa responsable de la edición y mantenimiento del sitio www.sexualidadyeducacion.com
S si usted tiene alguna duda al respecto escríbanos a manager@websail.com.ar.
Si usted es residente en el exterior y desea inscribirse al curso abonando mediante transferencia por Western Union por favor envienos sus datos a olga@sexualidadyeducacion.com

Si usted es residente en el exterior y desea inscribirse al curso abonando con Visa, Martercard o Amex haga click en el boton "comprar":
Presentación de los profesores:


Dra. Olga Beatriz Marega.
Médica especialista consultora en Obstetricia-Ginecología.
Especialista en Sexología clínica (título otorgado por FLASSES,
Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual).
Master en Sexualidad Humana.
. Directora de curso e-learning (virtual) Educación sexual para formación docente: Aprendiendo a enseñar. Nivel I Nivel II. En www.unicenvirtual.net Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tandil.
. Co_directora de Centro clínico educativo: Sexualidad y Educación SYE, y Website educativo en temas de sexualidad y educación sexual www.sexualidadyeducacion.com
. Co directora curso virtual Sexualidad Femenina, en Fundación Margulies. www.fmm.edu.ar
. Co autora con Dr. Omar Latino de libro: Sexo Seguro-Sexo Inseguro. Un nuevo integrante en la familia del siglo XXI: el preservativo. 2002.
. Co autora con Op. Psic. Social Rodolfo marega del libro y cuadernillo de cuentos: Abuso Sexual Infantil. 2008.
. Co autora con Dr. Omar Latino de libro: Enfermedades autoinmunes. Capítulo: Anticoncepción y sexualidad en enfermedades autoinmunes. 2008.
. Co autora con Dr. Roberto Arribere de libro: Bioética y derecho. Dilemas y Paradigmas en el siglo XXI. Capítulo: Satisfacción Sexual Femenina, más allá del orgasmo. 2008.
. Autora E- books a través de sitio virtual educativo: Educación Sexual adolescente. Y Abuso Sexual infantil. 2006.
. Autora de cursos presenciales y talleres para capacitación docente y adolescente sobre temas de sexualidad y ecuación sexual.
. Autora de trabajos científicos presentados en jornadas, congresos nacionales e internacionales.
. Miembro titular de SOGBA (Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires).
. Miembro titular de SOGTA (Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Tandil).
. Socia de SASH ( Sociedad Argentina de Sexualidad Humana)
. Socia de AASES (Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual).
. Co autora de cursos virtuales en sitios virtuales educativos, www.fmm.com.ar , y en www.sexovida.com


Dr. Adrián Sapetti.
Médico especialista en psiquiatría.
Especialista en Sexología clínica (título otorgado por FLASSES, Federación Latinoamericana de sexología y Educación Sexual).

. Presidente de SASH (Sociedad Argentina de Sexualidad Humana).
. Miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica.
. Miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) y de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)
. Miembro Internacional de la Asociación Norteamericana de psiquiatría.
. Director de curso Superior de Sexología Clínica de la Sociedad de la Sociedad Argentina de Sexología Humana (SASH).
. Autor de varios libros de la especialidad: LA SEXUALIDAD MASCULINA, SEXUALIDAD EN LA PAREJA, LOS SENDEROS MASCULINOS DEL PLACER, MANUAL DE SEXUALIDAD MASCULINA, LOS VARONES QUE SABEN AMAR, EL SEXO Y EL VARÓN DE HOY, MANUAL DE SEXUALIDAD FEMENINA: DERECHO AL GOCE. LOS ARTISTAS Y LA DEPRESIÓN.
. Docente invitado en la UBA, UNIVERSIDAD FAVALORO, UNIVERSIDAD BARCELO, Y EN CHILE, COLOMBIA, PORTUGAL.
. Director del sitio de Internet: www.sexovida.com.
. Co autor de curso EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD HUMANA en sitios www.sexovida.com y en www.sexualidayeducacion.com


Bibliografía:

El material bibliográfico de cada módulo que brindaremos en archivo adjunto como bibliografía complementaria, será el que tenga autorización formal de los autores.
La mayoría es seleccionada de las fuentes que se citan a continuación.

. Hacia una Sexualidad responsable y feliz. Documento teórico-metodológico.
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas. República de Cuba - Ministerio de Educación. 2001. y actualización 2003.
. Hacia una Sexualidad responsable y feliz. Para maestros y maestras.
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas. República de Cuba - Ministerio de Educación. 2003.
. Documentos de antropología Sexual y Educación Sexual. Dr. José Antonio Nieto. Universidad Nacional de Educación a Distancia - Fundación Universidad Empresa. Madrid. 2006.
. Educación de la Sexualidad. Antonio León Rodríguez.
Cámara Ecuatoriana del Libro. 2004.
. Promoción de la Salud Sexual. Recomendaciones para la acción.
Organización Panamericana de la Salud (OPS) - Organización Mundial de la Salud (OMS). Asociación Mundial de Sexología. 2000
. Educación de la Sexualidad. Félix López. Editorial Alianza. Madrid, 2003.
. Nacer bien. Consideraciones científicas, éticas y legales del inicio de la vida. Dr. R. Arribere. Fecunditas. 2006.
. Los senderos masculinos del placer. Dr. Sapetti A., Galerna, 2006.
. Documentos de World Association for Sexual Health, actualizaciones on-line.
. Documentos de la OMS (WHO), actualizaciones on-line.
. Boletines de FLASSES, actualizaciones on-line.
. Artículos varios y capítulos de libros de Dr. Adrián Sapetti y Dra. Olga Marega.
Además se citan en cada módulo otras fuentes de consulta: lectura de profundización.